Умови продажу та приватність

 1. Загальне

  1. Ці Правила та умови продажу ("Умови") використовуватимуться для всіх пропозицій і продажів Rotkee ("Rotkee") Клієнтам або майбутнім Клієнтам ("Клієнт" або "Клієнти").

  2. Ці Умови використовуватимуться виключно для всіх пропозицій і продажів Rotkee Клієнтам, незважаючи на будь-які інші положення в Умовах Клієнта або будь-які зміни в підтвердженні замовлення, зробленому Клієнтом.

  3. Rotkee залишає за собою право змінювати ці Умови. Усі форми підтвердження замовлення та рахунки-фактури, надані Rotkee, зобов’язують сторони дотримуватись положень цих Умов.

  4. Якщо будь-яке положення цих Умов буде визнано недійсним або необов’язковим компетентним органом, інші положення цих Умов залишаються дійсними.

  5. Умови та всі операції між Rotkee і Клієнтом регулюватимуться виключно законодавством України. Усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цього договору або у зв’язку з ним, у тому числі щодо його укладення, тлумачення, виконання, порушення, припинення чи недійсності, підлягають вирішенню у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України згідно з його Регламентом.

 2. Замовлення та доставка

  1. Домовленості між Rotkee ​​і Клієнтом набувають чинності лише тоді, коли Rotkee приймає замовлення. Rotkee ​​має право приймати або відхиляти замовлення в межах своєї звичайної роботи.

  2. Посередники та торгові представники Rotkee ​​не мають права зобовʼязувати Rotkee тим чи іншим чином. Зроблені ними пропозиції та замовлення мають бути підтверджені Rotkee.

  3. Терміни доставки, зазначені Rotkee, списки, технічні специфікації тощо, якими керує Rotkee, сформульовані Rotkee у добросовісній манері, хоча вони є лише орієнтовними і не надають жодних гарантій. Розбіжності не дають Клієнтам жодних прав на затримку чи відмову в доставці та/або платежах, а також прав на компенсацію.

  4. Якщо Rotkee ​​не може виконати будь-які зобов’язання перед Клієнтом через обставини, які не залежать від них, Клієнт не матиме права розірвати угоду, і Клієнт не матиме права на компенсацію. Обставини поза контролем Rotkee, серед іншого, полягають у тому, що Rotkee не може виконати свої зобов’язання або підготовку до них через обставини, на які вони не впливають, включаючи невиконання своїх зобов’язань постачальниками Rotkee ​​та відмову або відкликання необхідних дозволів чи ліцензій.

  5. Ризик втрати або пошкодження товару, придбаного Клієнтом у Rotkee, переходить до Клієнта в момент доставки. Доставка здійснюється способом, описаним у розділі Доставка та оплата замовлень.

 3. Покупка та оплата

  1. За винятком спеціальних договорів, пропозиції та прайс-листи Rotkee надаються лише як орієнтовні та ніяким чином не зобов’язують Rotkee. Усі ціни можуть бути змінені в будь-який час без попереднього повідомлення.

  2. Узгоджена ціна є ціною, яка відображається у формі підтвердження замовлення Rotkee. Клієнт повинен сплатити всі надіслані йому рахунки, та не має права на відстрочку платежу або компенсацію. Витрати на доставку та страхування відвантаження ​​покладаються на Клієнта, якщо інше не погоджено в письмовій формі. Ціна вказана без урахування витрат на доставку та страхування, якщо інше не погоджено в письмовій формі. Rotkee ​​обирає спосіб доставки на власний розсуд. Rotkee ​​має право доставляти замовлення частинами та частково виставляти рахунки.

  3. Покупець сплачує вартість покупки у повному обсязі в момент оформлення замовлення, якщо інше не погоджено в письмовій формі.

  4. У випадку, якщо Клієнт не виконує будь-які зобов’язання перед Rotkee, Rotkee ​​має право розглядати відповідну угоду купівлі-продажу як розірвану, невідкладно без юридичного втручання та без доказів невиконання зобов’язань, або відкласти доставку із збереженням права Rotkee ​​вимагати компенсацію.

 4. Право власності

  1. Авторські права, а також усі інші права інтелектуальної та промислової власності стосовно всіх продуктів, промислових зразків і програмного забезпечення, що пропонуються Rotkee, залишаються за розробниками. Клієнту буде доступна лише ліцензія користувача. Клієнту забороняється відчужувати, передавати, закладати або позичати продукти, промислові зразки та/або програмне забезпечення будь-яким способом без прямого письмового дозволу власника, ні за грошову винагороду, ні на безоплатній основі. Клієнт не буде видаляти згадки про власників. Клієнт повинен подбати про збереження конфіденційності всіх продуктів, промислових зразків і програмного забезпечення.

 5. Скарги

  1. Усі скарги щодо помилкових доставок або пошкоджень продуктів під час транспортування Клієнт має вказати у відповідних товаросупровідних документах і повідомити Rotkee у письмовій формі протягом 7 днів з дати доставки. У разі недотримання Клієнтом зазначеного терміну, право Клієнта притягнути Rotkee до відповідальності за будь-які недоліки втрачає силу. Клієнт не має права скасовувати домовленості або відмовлятися від оплати через такі скарги.

  2. Rotkee не приймає повернення товарів без попередніх домовленостей. У разі згоди Rotkee на повернення, такі товари повинні бути повернені в оригінальному стані та в оригінальній упаковці.

  3. Усі скарги щодо рахунків-фактур, наданих Rotkee, мають бути повідомлені їм у письмовій формі протягом 10 днів з моменту отримання. Після цього право Клієнта притягнути Rotkee до відповідальності втрачає силу.

 6. Гарантії

  1. Застосовні тільки нижченаведені гарантійні положення щодо товарів, що реалізуються Rotkee. 

  2. Rotkee безкоштовно здійснює ремонт продукту, якщо виникли проблеми з його якістю протягом гарантійного періоду, і Rotkee покриває вартість доставки в цьому випадку. Гарантія щодо товарів, доставлених Rotkee, обмежується гарантією, наданою розробником, як щодо тривалості, так і щодо покриття. У жодному випадку Rotkee не гарантує, що доставлений товар здатний вирішити конкретну проблему Клієнта. Гарантія покриває лише фізичні дефекти матеріальної підтримки, а втручання Rotkee обмежується простою та виключною заміною дефектних частин. Надання гарантії передбачає, що поставлені товари використовуються відповідно до умов пропозиції або, якщо немає опису, на звичайних умовах, як зазначено в існуючих каталогах, примітках, посібниках користувача продуктів як таких, які Rotkee або розробник, надають Клієнту.

  3. Rotkee не гарантує, прямо або за замовчанням, якість, продуктивність, товарний вигляд або властивості для будь-якого конкретного призначення товарів. Весь ризик щодо якості та продуктивності несе Клієнт. Rotkee ніколи не нестиме відповідальності за пряму, непряму, випадкову чи спричинену шкоду внаслідок будь-якої несправності товарів, навіть якщо Клієнта було попереджено про можливість таких пошкоджень.

  4. Rotkee не робить гарантій щодо програмного забезпечення та не несе жодної відповідальності у зв’язку з ним. Якщо це конкретно не зазначено у відповідній ліцензійній угоді на програмне забезпечення, програмне забезпечення надається «як є» без додаткових гарантій.

  5. Обмеження відповідальності. Rotkee ​​не несе відповідальності перед Клієнтом за претензіями щодо порушення прав, що ґрунтуються на (а) використанні будь-яких товарів у спосіб, відмінний від їх призначення, або в поєднанні з будь-яким продуктом, який не постачає Rotkee, і (б) будь-яких модифікованих товарів, виготовлених або розроблених за специфікаціями Замовника. Незважаючи на будь-які інші положення цього документу, за жодних обставин Rotkee ​​не несе відповідальності перед Клієнтом або будь-якою третьою стороною за будь-які непрямі, спеціальні, випадкові, множинні, адміністративні чи штрафні збитки, або будь-які збитки непрямого чи побічного характеру, що виникають внаслідок або пов’язані з роботою Rotkee ​​за замовленням Клієнта, включаючи, але не обмежуючись, втрату використання, втрату доходу, втрату очікуваного прибутку та вартості капіталу, повʼязаних із замовленням Клієнта, гарантією, недбалістю чи будь-яким іншим типом претензії та незалежно від того, чи ґрунтується вона на делікті, договорі, положеннях цивільного права чи інших теоріях відповідальності, включаючи сувору відповідальність, навіть якщо заздалегідь було повідомлено про можливість таких збитків. Загальна відповідальність Rotkee ​​перед Клієнтом, що випливає з замовлення Клієнта або пов’язана з ним, включаючи, але не обмежуючись цим, його відповідальність за відшкодування збитків, захист і зобов’язання щодо захисту від шкоди, обмежується сумою, сплаченою Клієнтом Rotkee ​​згідно із замовленням Клієнта. У тій мірі, в якій це обмеження відповідальності суперечить будь-якому положенню цього документа, таке положення вважатиметься зміненим у будь-якому обсязі, необхідному для його узгодження з цим пунктом.

  6. Rotkee не несе відповідальності за шкоду, спричинену недотриманням інструкцій, включаючи пошкодження власності та особисту шкоду. Відповідальність Rotkee буде обмежена сумою купівельної ціни, сплаченої за продукт Клієнтом. Усі інші гарантії (усні, мовчазні чи уявні) є недійсними.

 7. Використання продуктів

  1. Клієнти повинні дотримуватися специфікацій продукції виробника. Продукти не дозволені для використання в системах життєзабезпечення, імплантації людині, ядерних установках або будь-якому іншому застосуванні, де збій продукту може призвести до втрати життя або пошкодження майна. Якщо Клієнт використовує або продає продукти для використання в таких системах або не відповідає специфікаціям продукту виробника, Клієнт визнає, що таке використання, продаж або невідповідність здійснюється на його власний ризик. Клієнт відшкодовує, захищає та звільняє Rotkee від будь-яких претензій, що є наслідком або виникають через: (а) дотримання Rotkee проектів, специфікацій або інструкцій Клієнта; (б) модифікацію будь-якого продукту стороною, відмінною від Rotkee; (в) використання продуктів у поєднанні з іншими продуктами; (г) використання продуктів, не дозволених, як описано вище; та/або (д) використання продуктів і відповідних технологій у хімічній, біологічній або ядерній сферах.

 8. Інструкція з експлуатації

  1. Інструкції з експлуатації, надані Rotkee, захищені авторським правом. Всі права мають будуть збережені. Забороняється копіювати їх повністю або частково, фотокопіювати, відтворювати, перекладати, узагальнювати або вводити в продаж іншим способом без попереднього письмового дозволу Rotkee.

 

Коли ви замовляєте щось у Rotkee, нам потрібні ваші дані, щоб доставити ваше замовлення. Ваші особисті дані завжди обробляються та зберігаються в безпечному місці. Тут пояснюється, для чого ми використовуємо ваші особисті дані, та навіщо вони нам потрібні. Якщо після прочитання нашого положення про конфіденційність у вас виникли запитання, зверніться до нашого відділу підтримки. Це положення про конфіденційність може бути змінене, якщо цього вимагатимуть нові обставини. Останнє положення про конфіденційність можна знайти на https://store.rotkee.com/. Ми рекомендуємо вам регулярно читати його, щоб знати про зміни. Тут ви завжди бачитимете останню дату внесення змін.
Це положення про конфіденційність востаннє редаговано 24 жовтня 2022 року.

Коли застосовується це положення про конфіденційність?

Це положення про конфіденційність поширюється на всі персональні дані, які Rotkee обробляє про всіх, хто мав (мав) контакт з Rotkee, як-от відвідувачі нашого веб-сайту, клієнти та користувачі, які реєструють свої інструменти. Rotkee включає такі веб-сайти:

 • https://store.rotkee.com/ 
 • https://rotkee.com/ 

Що таке персональні дані?

Персональні дані — це всі дані, які можна відстежити щодо вас як особи. Це наприклад ПІБ, номер телефону, адреса або адреса електронної пошти. Це також включає такі дані, як ваша IP-адреса або індивідуальний номер клієнта Rotkee. А також іншу інформацію, яка є унікальною для вас, наприклад, ваша історія покупок.

Від кого ми збираємо персональні дані та як ми їх отримуємо?

Ми обробляємо персональні дані всіх, хто мав (мав) контакт з Rotkee, наприклад (потенційних) клієнтів.
Ми отримуємо ці дані безпосередньо від вас, коли ви відвідуєте наш веб-сайт, робите замовлення, реєструєте придбаний у нас інструмент і коли ви звертаєтеся до нашого відділу підтримки.

Які дані ми обробляємо, де ми їх використовуємо та як довго ми їх зберігаємо?

Інформація для обробки вашого замовлення

Коли ви замовляєте щось у нас, нам потрібна певна інформація від вас, щоб ми могли доставити ваше замовлення та зв’язатися з вами щодо вашого замовлення. Ця інформація також у разі повернення товару або ремонту.
Тому ми збираємо ваші ПІБ, адресу електронної пошти, адресу(и) доставки та номер телефону. Ця інформація потрібна для виконання угоди, яку ви укладаєте з нами. Враховуючи нашу довічну підтримку ми зберігаємо цю інформацію протягом невизначеного часу.
Ми не збираємо вашу фінансову інформацію. Для оформлення замовлення ви будете автоматично перенаправлені до належним чином уповноваженого підрядника. Вони збиратимуть і зберігатимуть ваші фінансові дані відповідно до своїх політик.

Інформація про ваші контакти із нашим відділом підтримки

Ви можете зв'язатися з нашою службою підтримки електронною поштою та по телефону.
Зберігши вашу інформацію, ми можемо допомогти вам швидше та краще, коли ви наступного разу звернетеся до нас. Тому деталі щодо цього контакту з клієнтом зберігаються протягом невизначеного часу.

З ким ми ділимося вашим даними?

Іноземні дистриб'ютори

Якщо ви перебуваєте за межами України та запитуєте інформацію від Rotkee або замовляєте продукцію, і Rotkee має місцевого дистриб’ютора в країні, де ви перебуваєте, ми можемо передати ваше ПІБ та адресу (електронну пошту), а також інформаційний запит чи замовлення цьому дистриб’ютору, щоб отримати інформацію та підтримку локальною мовою. Дистриб'ютору потрібна ця інформація, щоб надати вам необхідну інформацію або укласти угоду про продаж.

Партнери з дистрибуції та логістики

Щоб здійснити ваше замовлення, ми співпрацюємо з кількома логістичними партнерами, такими як Укрпошта та Нова Пошта. Наші партнери з логістики отримають від нас ваше ПІБ та адресу. Їм потрібна ця інформація, щоб доставити вашу посилку за вказаною вами адресою.

Державні установи

Іноді нам доводиться надавати особисті дані державним установам. Це може статися, перш за все, якщо певним державним установам потрібні ці дані для виконання своїх обов'язків, наприклад податковим органам. Поліції чи судовим органам також може знадобитися певна інформація у випадку шахрайства чи порушень. А також, певні наглядові органи можуть мати доступ до персональних даних у контексті розслідування.

Як захищені ваші дані?

Ваші особисті дані зберігаються на захищених серверах і доступні лише тим співробітникам, яким вони необхідні для роботи.

Якими правами ви можете скористатися щодо своїх даних?

Право на інформацію

Ви маєте право на зрозуміле та прозоре пояснення того, як ми обробляємо ваші персональні дані та якими правами ви можете скористатися у цьому відношенні. Тому в цьому положенні про конфіденційність ми детально пояснили, яку інформацію ми збираємо від вас і як ми обробляємо ваші дані.

Право перевірки

Ви маєте право в будь-який час запросити доступ до даних, які ми маємо про вас. Ви можете подати запит, надіславши електронний лист на адресу hello.rotkee@gmail.com. Ми обробляємо запити протягом 30 днів.

Право на виправлення

Ви маєте право на виправлення ваших персональних даних, якщо вони неправильні або застарілі, та/або на їх доповнення, якщо вони неповні. Ви можете зробити це, надіславши електронний лист на адресу hello.rotkee@gmail.com

Право на заперечення

Ви маєте право заперечити проти обробки ваших даних, якщо ви не згодні з тим, як ми обробляємо ваші персональні дані.

Право на перенесення даних

Ви маєте право отримувати дані, які ви надали нам згідно з угодами, які ви уклали з нами, у форматі, що зчитується машиною, щоб ви могли зберігати ці дані у вашій або іншій базі даних. Це стосується ваших ПІБ, адреси, даних про місце реєстрації та історії замовлень. Ви можете подати запит, надіславши електронний лист на адресу hello.rotkee@gmail.com 

Право бути забутим

Ви маєте право вимагати, щоб ми видалили всю інформацію, яку ми маємо про вас. Коли ви надсилаєте запит на видалення своїх даних, ми видаляємо дані, які можна відстежити щодо вас, за винятком даних, які згідно із законом ми повинні або можемо зберігати. Ви можете подати запит, надіславши електронний лист на адресу hello.rotkee@gmail.com 

Право на подання скарги

Ви маєте право подати скаргу щодо того, як ми обробляємо ваші дані. Якщо у вас є скарга, ми докладемо зусиль для її вирішення спільно з вами. Будь ласка звертайтеся за адресою hello.rotkee@gmail.com 

Питання

Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, будь ласка звертайтеся за адресою hello.rotkee@gmail.com 

ROTKEE © 2023

Важлива інформація

Ми можемо використовувати нефункціональні файли cookie на нашому веб-сайті. Ці файли cookie не потрібні для використання основних функцій веб-сайту. Ви повинні надати дозвіл на розміщення цих файлів cookie на вашому комп’ютері. Коли ви натискаєте кнопку «Прийняти», ви дозволяєте розміщувати нефункціональні файли cookie. Cookies